Mendengar Suara Tuhan

Oleh : Agus Lianto (@guslee1808)

Gereja : GKPB Masa Depan Cerah (@mdc.surabaya)

Yohanes 10:22-29 (TB) Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentahbisan Bait Allah di Yerusalem; ketika itu musim dingin.
Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo.
Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepada-Nya: “Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami.”
Yesus menjawab mereka: “Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya; pekerjaan-pekerjaan yang Kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku,
tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku.
Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku,
dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.
Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapa pun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.

Domba-domba Kristus mendengar suaraNya

Telinga yg tertutup

Yohanes 10:24-25 (TB) Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepada-Nya: “Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami.”
Yesus menjawab mereka: “Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya; pekerjaan-pekerjaan yang Kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku,

Tuhan sudah cukup jelas berbicara tetapi kita yang menutup telinga.

Ketidakpercayaan menutup telinga rohani kita.

Percaya atau tidak percaya adalah sebuah keputusan yang diambil di awal.

Ada cukup bukti, baik untuk percaya maupun tidak percaya.

Orang yang tidak percaya ya tidak melihat apa-apa dan tidak mendengar apa-apa.

Hubungan dengan Allah dibangun melalui mendengar.

Yohanes 10:27 (TB) Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku,

Ibrani 3:7-8 (TB) Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus: “Pada hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya,
janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun,

Allah selalu berbicara hari ini.

Yesaya 50:4 (TB) Tuhan ALLAH telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.

Mau untuk mendengar dan taat adalah keputusan hari ini.

Kita yang sering mengeraskan hati.
Suara Tuhan sebenarnya kita sudah tahu.

Suara Tuhan itu yang membawa kita mematikan daging, menyalibkan daging, menarik kita menjadi serupa dengan Kristus.

Kita harus mengorbankan ego untuk melakukan Firman Tuhan.

Bagi yang mau mendengar, ada jaminan perlindungan dan hidup kekal.

Yohanes 10:28-29 (TB) dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.
Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapa pun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.

Yohanes 5:24 (TB) Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.

Orang yang percaya kepada Firman Tuhan pasti diselamatkan dan keselamatan yang sudah diterima itu menunjukkan siapa kita hari ini.

Tangan Tuhan menopang dan menjamin hidup kita.

Kita domba-dombaNya selalu aman dalam lindungan tangan Tuhan.

Tuhan tidak akan menyerah pada hidup kita, tidak ada yang bisa merebut kita dari Tuhan karena Tuhan sudah menebus kita.

Iblis setia untuk menjatuhkan kita, tetapi Tuhan lebih setia untuk membangkitkan kita.

Kita tidak boleh menyerah sampai kapanpun.
Tangan Tuhan memegang kita dengan kuat.

Tanda suara Tuhan :

  1. Sesuai Firman Tuhan
  2. Membawa kita serupa dengan Kristus
  3. Membawa kita semakin dekat kepada Tuhan

2,160 total views, 2 views today

Leave a Reply

%d bloggers like this: